Ang Wealth Treasure ay isang laro ng video slot mula sa 3win8 na nabibilang sa kategoryang ito at hindi nagbibilang ng data. Ang Chinese-style na larong ito ay isang modelo ng eleganteng graphics, na may maraming maalalahanin na detalye sa background at open-ended na laro, kung handa kang makipagsapalaran sa reel, maaari kang manalo sa iba't ibang paraan.

Image00001.jpg - 275.31 kB

Image00002.jpg - 286.40 kB

Image00003.jpg - 272.46 kB